Uwaga: Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kosmetyczno-Szkoleniowego KOSMEIN i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.


Jedna godzina dydaktyczna to 45 minut


APLIKACJA CZASOWEGO IMPLANTU PODOKLAMRA - KOREKCJA WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI

Instruktor: Agata Jażdżyk
Czas trwania: 7h
Kontakt: 784 145 577
Cena: 2000zł
Zadatek: 300zł (zadatek jest bezzwrotny)
Numer konta do wpłaty zadatku: ING Bank Śląski 84 1050 1461 1000 0091 4447 0102

Cel szkolenia:
Problem wrastających paznokci dotyczy wielu osób w każdym wieku. Obecnie w Polsce nie ma skutecznej metody leczenia tego schorzenia które w stanie przewlekłym i nawracającym naraża chorego na wiele powikłań i ograniczeń wynikających z trwającej zbyt długo infekcji lub niedyspozycji fizycznej. Zabiegi chirurgicznej korekcji zazwyczaj nie przynoszą efektu terapeutycznego, natomiast metody tamponowania są skuteczne we wczesnej fazie wrastania paznokci .Dlatego bezpieczną alternatywą w terapii paznokci wrastających jest ich leczenie za pomocą Podoklamry jako zastosowanie nieinwazyjnej metody terapeutycznej jak i korekcji wrastających paznokci we wczesnej fazie.
Szkolenie potwierdzone certyfikatem z numerem ewidencyjnym dla danego kraju.

Dodatkowo w dniu szkolenia otrzymujesz od nas 10% rabatu na zakupy w naszej hurtowni oraz bon o wartości 100zł do zrealizowania na kolejnym kursie.

Program szkolenia:
- Podologiczne postępowanie w profilaktyce i leczeniu wrastających paznokci za pomocą czasowego implantu Podoklamra
- Definicja wrastających paznokci (Unguis incarnatus)
- Etiopatogeneza
- Czynniki genetyczne i mechaniczne wrastających paznokci
- Objawy wrastających paznokci
- Wskazania do aplikacji Podoklamry
- Diagnoza podologiczna
- Biomechaniczne działanie Podoklamry
- Typy Podoklamry
- Podoklamra jako wyrób medyczny:
 --- dokumentacja wyrobu
 --- warunki mycia, dezynfekcji i sterylizacji Podoklamry
- Zestaw narzędzi do aplikacji Podoklamry:
 --- przygotowanie zestawu narzędzi do zabiegu
 --- postępowanie z narzędziami po zabiegu
- Metodyka aplikacji Podoklamry:
 --- przygotowanie pacjenta do zabiegu
 --- algorytm postępowania podczas aplikacji Podoklamry
- Postępowanie podologiczne i opieka nad pacjentem w trakcie okresu implantacji Podoklamry.
- Przeciwwskazania do zastosowania Podoklamry.

Po kursie słuchacz powinien posiadać następujące umiejętności:
- prawidłowo dokonać kwalifikacji pacjenta do Podoklamry
- prawidłowo uwzględniać wskazania i przeciwwskazania do aplikacji Podoklamry
- prawidłowo przygotować pacjenta do aplikacji Podoklamry
- właściwie dobrać typ Podoklamry do paznokcia
- właściwie postępować podczas mycia, dezynfekcji, sterylizacji Podoklamry i narzędziami do aplikacji Podoklamry
- zastosować algorytm postępowania podczas aplikacji Podoklamry
- prawidłowo wyedukować pacjenta z zakresu postępowania pielęgnacyjnego Podoklamry w warunkach domowych
- prawidłowo udokumentować wykonanie zabiegu implantacji Podoklamry