INFORMUJEMY, ŻE KURSY W NASZYM CENTRUM SZKOLENIOWYM ODBYWAJĄ SIĘ W MAX 4 OSOBOWYCH GRUPACH.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU INDYWIDUALNEGO ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ.

Zadatki wpłacane na poczet kursu są bezzwrotne.

INFORMUJEMY, ŻE 1 GODZINA LEKCYJNA TO 45 MINUT

Koszt wystawienia duplikatu Dyplomu - 30zł

Uwaga: Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kosmetyczno-Szkoleniowego KOSMEIN i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.

KURSY PODOLOGICZNE

PEDICURE MEDYCZNY - PRACA SKALPELEM I DŁUTEM

Czas trwania: 8h

Program:

1. Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi
2. Praca dłutem i skalpelem
3. Bezpieczne zdejmowanie ostrza
4. Dobór ostrza
5. Prawidłowe trzymanie dłuta i skalpela
6. Ćwiczenia w pracy dłutem i skalpelem
7. Praca na modelkach

Cena: 800zł