INFORMUJEMY, ŻE KURSY W NASZYM CENTRUM SZKOLENIOWYM ODBYWAJĄ SIĘ W MAX 4 OSOBOWYCH GRUPACH.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU INDYWIDUALNEGO ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ.

Zadatki wpłacane na poczet kursu są bezzwrotne.

INFORMUJEMY, ŻE 1 GODZINA LEKCYJNA TO 45 MINUT

Koszt wystawienia duplikatu Dyplomu - 30zł

Uwaga: Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kosmetyczno-Szkoleniowego KOSMEIN i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.

KURSY PODOLOGICZNE

APLIKACJA CZASOWEGO IMPLANTU PODOKLAMRA - KOREKCJA WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI

Czas szkolenia: 7x45minut

Cel szkolenia:
Problem wrastających paznokci dotyczy wielu osób w każdym wieku. Obecnie w Polsce nie ma skutecznej metody leczenia tego schorzenia które w stanie przewlekłym i nawracającym naraża chorego na wiele powikłań i ograniczeń wynikających z trwającej zbyt długo infekcji lub niedyspozycji fizycznej. Zabiegi chirurgicznej korekcji zazwyczaj nie przynoszą efektu terapeutycznego, natomiast metody tamponowania są skuteczne we wczesnej fazie wrastania paznokci .Dlatego bezpieczną alternatywą w terapii paznokci wrastających jest ich leczenie za pomocą Podoklamry jako zastosowanie nieinwazyjnej metody terapeutycznej jak i korekcji wrastających paznokci we wczesnej fazie.
Szkolenie potwierdzone certyfikatem z numerem ewidencyjnym dla danego kraju.

Program szkolenia:
1. Podologiczne postępowanie w profilaktyce i leczeniu wrastających paznokci za pomocą czasowego implantu Podoklamra
2. Definicja wrastających paznokci (Unguis incarnatus)
3. Etiopatogeneza
4. Czynniki genetyczne i mechaniczne wrastających paznokci
5. Objawy wrastających paznokci
6. Wskazania do aplikacji Podoklamry
7. Diagnoza podologiczna
8. Biomechaniczne działanie Podoklamry
9. Typy Podoklamry
10. Podoklamra jako wyrób medyczny:
- dokumentacja wyrobu
- warunki mycia, dezynfekcji i sterylizacji Podoklamry
11. Zestaw narzędzi do aplikacji Podoklamry:
- przygotowanie zestawu narzędzi do zabiegu
- postępowanie z narzędziami po zabiegu
12. Metodyka aplikacji Podoklamry:
- przygotowanie pacjenta do zabiegu
- algorytm postępowania podczas aplikacji Podoklamry
13. Postępowanie podologiczne i opieka nad pacjentem w trakcie okresu implantacji Podoklamry.
14. Przeciwwskazania do zastosowania Podoklamry.
Po kursie słuchacz powinien posiadać następujące umiejętności:
- prawidłowo dokonać kwalifikacji pacjenta do Podoklamry
- prawidłowo uwzględniać wskazania i przeciwwskazania do aplikacji Podoklamry
- prawidłowo przygotować pacjenta do aplikacji Podoklamry
- właściwie dobrać typ Podoklamry do paznokcia
- właściwie postępować podczas mycia, dezynfekcji, sterylizacji Podoklamry i narzędziami do aplikacji Podoklamry
- zastosować algorytm postępowania podczas aplikacji Podoklamry
- prawidłowo wyedukować pacjenta z zakresu postępowania pielęgnacyjnego Podoklamry w warunkach domowych
- prawidłowo udokumentować wykonanie zabiegu implantacji Podoklamry

Cena: 1230zł

APLIKACJA KLAMRY FRASERA

Czas trwania: 8h

Program:

1. Definicja - paznokcie wrastające i paznokcie wkręcające
2. Omówienie narzędzi potrzebnych do wykonania i aplikacji klamry Frasera
3. Omówienie techniki zakładania klamry Frasera
4. Nauka kręcenia klamry z drutu posiadającego rejestrację medyczną
5. Opracowanie paznokci problematycznych
6. Nauka zakładania klamry Frasera
7. Postępowanie po zabiegu założenia klamry

Cena: 900zł

APLIKACJA KLAMRY FRASERA - METODA KOMBINOWANA

Czas trwania: 8h

Program:

1. Definicja - paznokcie wrastające i paznokcie wkręcające
2. Omówienie narzędzi potrzebnych do wykonania i aplikacji klamry Frasera
3. Kompozyt i bond niezbędny do aplikacji klamry Frasera – metoda kombinowana
4. Nauka wykonywania haczyków oraz pętelek
5. Omówienie techniki zakładania klamry Frasera
6. Nauka kręcenia klamry z drutu posiadającego rejestrację medyczną
7. Opracowanie paznokci problematycznych
8. Nauka zakładania klamry Frasera
9. Postępowanie po zabiegu założenia klamry
10. Zajęcia praktyczne – aplikacja klamry

Cena: 1000zł

APLIKACJA KLAMRY JEDNOCZĘŚCIOWEJ TYTANOWEJ

Czas trwania: 8h

Program:
1. Definicja – paznokcie wrastające i paznokcie wkręcające
2. Omówienie narzędzi niezbędnych do wykonywania klamry tytanowej
3. Rodzaje kompozytu i bondów wykorzystywane w aplikacji klamry tytanowej
4. Nauka wykonywania haczyków i pętelek
5. Metoda aplikacja klamry tytanowej
6. Wykonywanie klamry w kształcie I, V i U
7. Dobór kształtu klamry tytanowej do problemu pacjenta
8. Postępowanie po zabiegu aplikacji klamry tytanowej

Cena: 900zł

APLIKACJA KLAMRY ŁAŃCUSZKOWEJ

Klamra łańcuszkowa – samodzielnie wykonywany implant przeznaczony do paznokci o naturalnej grubości płytki

Teoria (materiały dla kursantów) + praktyka.
Certyfikaty udziału w szkoleniu.
Możliwość zakupu pakietu startowego w cenie 350 zł

Czas trwania: 4h

Program:
W programie teoria i zajęcia warsztatowe na sztucznych paznokciach i modelach (modelami tu są sami uczestnicy szkolenia)
Klamra łańcuszkowa jest nowością na rynku podologicznym - jest skuteczna i bardzo prosta w samodzielnym przygotowaniu. Jest to klamra elastomerowa wykorzystująca do korekcji paznokci ortodontyczny łańcuszek silikonowy, który jest mocowany na metalowych (również zapożyczonych ze ortodoncji) guziczkach zaaplikowanych na krawędziach płytki za pomocą kompozytu stomatologicznego.Umiejętność aplikacji tej klamry, która najlepiej nadaje się do paznokci o naturalnej grubości płytki, ale też płytek mocno zdeformowanych - jest bardzo przydatna w gabinetach podologicznych, zwłaszcza że jej aplikacja jest prosta, bezbolesna dla klienta i tania dla podologa (koszt klamry dla specjalisty to ok. 10 zł). Klamra pozwala na systematyczne wzmocnienie naciągu klamry bez jej zdejmowana. Elementy metalowe tych implantów są odzyskiwalne (co oznacza, że po ich zdjęciu można je poddać sterylizacji i użyć ponownie).

Cena: 600zł

APLIKACJA KLAMRY W KSZTAŁCIE LITERY M

Czas trwania: 8h

Program:

1. Definicja – paznokcie wrastające i paznokcie wkręcające
2. Omówienie narzędzi niezbędnych do wykonywania klamry w kształcie litery M
3. Rodzaje kompozytu i bondów wykorzystywane w aplikacji klamry
4. Nauka wykonywania haczyków i pętelek
5. Metoda aplikacja klamry w kształcie litery M
6. Postępowanie po zabiegu aplikacji klamry
7. Zajęcia praktyczne – aplikacja klamry w kształcie litery M

Cena: 1000zł

BRODAWKI W GABINECIE PODOLOGICZNYM - NAJSKUTECZNIEJSZE TERAPIE

Czas trwania: 6h

W wybranych terminach szkolenie prowadzi mgr Milena Skalska – praktykujący podolog, pedagog i szkoleniowiec. Autorka wielu artykułów z zakresu podologii stosowanej w czasopismach branżowych i kosmetycznych oraz serii książek – podręczników dla podologów  Stopy Moją Pasją.

Program:
1. Epidemiologia brodawki podeszwowej
2. Typy wirusa HPV
3. Etiopatogeneza brodawki
4. Rozpoznanie brodawek
5. Profilaktyka brodawek wirusowych
6. Usuwanie brodawek - omówienie różnych metod
7. Zastosowanie preparatów ziołowych w leczeniu brodawek
8. Elektrokoagulacja brodawek - wskazania i przeciwwskazania
9. Zabiegi usuwania brodawek - praktyka
10. Zalecenia po zabiegu dla pacjenta

Cena: 1100zł

ELEKTROKOAGULACJA BRODAWEK WIRUSOWYCH

Czas trwania: 8h

Program:

1. Epidemiologia brodawki podeszwowej
2. Typy wirusa HPV
3. Etiopatogeneza brodawki
4. Rozpoznanie brodawek
5. Profilaktyka brodawek wirusowych
6. Usuwanie brodawek - omówienie różnych metod
7. Zastosowanie preparatów ziołowych w leczeniu brodawek
8. Elektrokoagulacja brodawek - wskazania i przeciwwskazania
9. Zabiegi usuwania brodawek - praktyka
10. Zalecenia po zabiegu dla pacjenta

Cena: 1000zł

ODCIĄŻENIA W PODOLOGII

Czas trwania: 8h

Program:

1. Biomechanika stopy
2. Najczęstsze wady stóp (hallux valgus, hallux rigidus, ostroga piętowa, palce młoteczkowate, młotkowate i krogulcze, palec krawiecki, nerwia Mortona, płaskostopie)
3. Materiały do wykonywania odciażeń oraz ortez
4. Dobór ortez i odciażeń do deformacji
5. Wykonywanie oraz obróbka ortez z masy silikonowej do podstawowych deformacji
6. Dobór materiału do wykonania odciażenia
7. Wzrokowa i palpacyjna ocena stanu skóry i ruchomości w stawach

Cena: 1000zł

PODSTAWOWY ZABIEG PODOLOGICZNY

Czas trwania: 8h

Program:
1. BHP w gabinecie podologicznym
2. Ergonomia pracy podologa
3. Tworzenie karty klienta podologicznego
4. Dezynfekcja i sterylizacja
5. Budowa skóry stóp i paznokci
6. Narzędzia wykorzystywane przez podologa
7. Przygotowanie stanowiska pracy
8. Praca frezarka
9. Zapoznanie z rodzajami frezów
10. Praca na modelach

Cena: 1000zł

PRACA DŁUTEM i SKALPELEM

Czas trwania: 8h

Program:

1. Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie podologicznym
2. Budowa skóry stóp
3. Definicja modzeli, odcisków i hyperkeratoz
4. Różnicowanie brodawek wirusowych i odcisków
5. Praca dłutem i skalpelem
6. Bezpieczne zdejmowanie ostrza
7. Dobór ostrza
8. Ćwiczenia w pracy dłutem i skalpelem
9. Zastosowanie odciążeń pozabiegowych
10. Praca na modelach

Cena: 1000zł

REKONSTRUKCJA i PIELĘGNACJA PAZNOKCI

Czas trwania: 8h

Program:

1. Wywiad z pacjentem
2. Tworzenie karty pacjenta
3. Budowa paznokcia
4. Różnicowanie uszkodzeń pourazowych od zmian grzybiczych
5. Omówienie i prezentacja wykorzystywanych materiałów do rekonstrukcji
6. Oczyszczanie paznokcia
7. Omówienie zabiegu rekonstrukcji
8. Wskazania i przeciwwskazania do wykonania rekonstrukcji
9. Zalecenia po zabiegu rekonstrukcji
10. Etapy zabiegu
11. Przygotowanie stanowiska pracy
12. Przygotowanie klienta do zabiegu
13. Wykonywanie oczyszczania i rekonstrukcji paznokci

Cena: 1000zł

ZMIANY CHOROBOWE NA PAZNOKCIACH - METODY POSTĘPOWANIA

Czas trwania: 8h

Program:
1. Przygotowanie stanowiska pracy
2. BHP w gabinecie podologicznym
3. Wykwity pierwotne i wtórne
4. Łuszczyca paznokci
5. Grzybice paznokci
6. Onycholiza paznokci
7. Paznokcie po urazach mechanicznych
8. Paznokcie wrastające i wkręcające
9. Metody postępowania
10. Oczyszczanie płytek paznokciowych
11. Zalecenia pozabiegowe

Cena: 1000zł