INFORMUJEMY, ŻE KURSY W NASZYM CENTRUM SZKOLENIOWYM ODBYWAJĄ SIĘ W MAX 4 OSOBOWYCH GRUPACH.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU INDYWIDUALNEGO ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ.

Zadatki wpłacane na poczet kursu są bezzwrotne.

INFORMUJEMY, ŻE 1 GODZINA LEKCYJNA TO 45 MINUT

Koszt wystawienia duplikatu Dyplomu - 30zł

Uwaga: Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kosmetyczno-Szkoleniowego KOSMEIN i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.

KURSY PIELĘGNACYJNE

KURS WYKONYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA PEELINGÓW CHEMICZNYCH

Kurs trwa 6h.
Zajęcia odbywają się w małych grupach.
Po zakończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający zdobyte umiejętności.
W cenę kursu wliczony jest skrypt, który pomoże w usystematyzowaniu zdobytej wiedzy na szkoleniu.

Program nauczania:
1. Definicja peelingu chemicznego.
2. Historia peelingu chemicznego.
3. Podział na kwasów na AHA i BHA.
4. Zastosowanie kwasów w kosmetyce.
5. Działanie poszczególnych kwasów (migdałowy, glikolowy, jabłkowy, cytrynowy, winowy, pirogronowy, mlekowy oraz ich mieszanek).
6. Wskazania do wykonywania peelingu chemicznego.
7. Przeciwwskazania do wykonania peelingu chemicznego.
8. Połączenie mikrodermabrazji z peelingiem chemicznym.

Cena: 700zł