INFORMUJEMY, ŻE KURSY W NASZYM CENTRUM SZKOLENIOWYM ODBYWAJĄ SIĘ W MAX 4 OSOBOWYCH GRUPACH.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU INDYWIDUALNEGO ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ.

Zadatki wpłacane na poczet kursu są bezzwrotne.

INFORMUJEMY, ŻE 1 GODZINA LEKCYJNA TO 45 MINUT

Koszt wystawienia duplikatu Dyplomu - 30zł

Uwaga: Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kosmetyczno-Szkoleniowego KOSMEIN i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.

KURSY PIELĘGNACYJNE

KURS MASAŻU SPA: GŁOWY, TWARZY, SZYI I DEKOLTU

Czas trwania kursu: 5 godzin lekcyjnych.
Zajęcia odbywają się w małych grupach. Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający zdobyte umiejętności.
Kurs obejmuje:
1. Zapoznanie z anatomią głowy, twarzy, szyi i dekoltu.
2. Znaczenie ruchów w masażu.
3. Wpływ masażu na ustrój.
4. Zajęcia praktyczne.

Cena: 500zł