INFORMUJEMY, ŻE KURSY W NASZYM CENTRUM SZKOLENIOWYM ODBYWAJĄ SIĘ W MAX 4 OSOBOWYCH GRUPACH.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU INDYWIDUALNEGO ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ.

Zadatki wpłacane na poczet kursu są bezzwrotne.

INFORMUJEMY, ŻE 1 GODZINA LEKCYJNA TO 45 MINUT

Koszt wystawienia duplikatu Dyplomu - 30zł

Uwaga: Program szkoleń jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Centrum Kosmetyczno-Szkoleniowego KOSMEIN i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.

KURSY PIELĘGNACYJNE

KURS WYKONYWANIA OCZYSZCZANIA WODOROWEGO

Czas trwania kursu: 6h.
Zajęcia odbywają się w indywidualnie ustalonych terminach.
Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje dyplom potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

1. Zasady BHP w gabinecie kosmetycznym.
2. Omówienie procedury zabiegowej.
3. Definicja Oczyszczania Wodorowego
4. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu.
5. Omówienie procedury wytwarzania wody wodorowej.
6. Porównanie aparatury do oczyszczania wodorowego - dane techniczne.
7. Przygotowanie stanowiska pracy.
8. Wykonay zabiegów oczyszczania wodorowego na modelkach.

Cena: 800zł